Uw rendement


Kosten PV-panelen

De kosten van PV-panelen (PV staat voor ‘Photo Voltaic’) zijn de laatste jaren flink gedaald. Zo veel zelfs dat het mogelijk is om deze installatie in vijf tot zeven jaar terug te verdienen. Een zonnestroominstallatie is maatwerk en afhankelijk van een aantal factoren. Interesse? Neem contact met ons op voor een adviesgesprek.

De laagste prijs

Laagste Wp-prijs, laagste-prijsgarantie, doe de dakcheck, dakscan enzovoort…
Of liever het hoogst mogelijke rendement?

Een zonne-energie-installatie hoeft tegenwoordig niet duur meer te zijn. Aanbiedingen met ‘de laagste-prijsgarantie’ of ‘de laagste Wp-prijs’ (Wp staat voor Wattpiek) richten zich vooral op een lage aanschafprijs.
“De Zon in huis” gaat voor het hoogst mogelijke rendement! Met producten van goede kwaliteit en goede garanties. Daar draait het toch om?

Details over de opbrengstberekening

Voor de opbrengstberekening gebruiken we software genaamd Solar Monkey. Dat is aan de TU Delft ontwikkelde software waarmee de te verwachten opbrengst exact kan worden berekend. Zo kunt u er zeker van zijn dat de berekende opbrengst goed overeenkomt met de opbrengst in de praktijk. Hierbij wordt rekening gehouden met:

  • Locatie en lokale klimaatfactoren
  • Specificaties van het systeem en de hardware
  • Omgevingsfactoren en schaduwverliezen