Salderen


Wat houdt dat in, ‘salderen’? Dit betekent dat de energie die u opwekt maar niet zelf verbruikt terug mag leveren aan het elektriciteitsnet. Tegen dezelfde prijs die u zelf voor stroom betaalt. Dit is vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998, artikel 31c Elektriciteitswet 1998, artikel 31c. Deze regeling is geldig tot aan 2020.

In een brief (31239-251) aan de Tweede Kamer op 3 januari 2017 heeft de minister toegezegd om “de ondersteuning van investeringen in lokale hernieuwbare energieproductie nu en in de toekomst voort te zetten”.

De minister sluit in deze brief af met:
“In het voorjaar van 2017 zal ik uw Kamer informeren over de resultaten van de doorrekening van de varianten en het besluit over de stimulering van lokale hernieuwbare energie vanaf 2020.”

De overheid zal dus ook na 2020 uw investering in duurzame energie blijven stimuleren, mogelijk door de huidige salderingsregeling te verlengen of door aanpassing of vervanging door een alternatieve vorm.