Missie en visie


Missie
Het samenstellen, installeren en leveren van duurzame energieoplossingen. Op die manier willen we er zorg voor dragen dat er minder gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen. En wie weet gebruiken we in de toekomst helemaal geen fossiele brandstoffen meer.

‘de ZON in huis’ wil een bijdrage leveren in de energietransitie door het ontwerpen, installeren en leveren van duurzame energieoplossingen. De kernwaarden zijn kwalitatief goede installaties, met producten van hoge kwaliteit en de best mogelijke garanties tegen een eerlijke en redelijke prijs.

Door gebruik te maken van gratis en onuitputtelijke energiebronnen (zoals bijvoorbeeld de zon) wil ‘de ZON in huis’ een bijdrage leveren in de energietransitie door het ontwerpen, installeren en leveren van duurzame energieoplossingen en zodoende minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en onze CO2-uitstoot te verminderen.

Visie
‘de ZON in huis’ wil bouwen aan een bedrijf dat een bijdrage levert aan de energietransitie. Voor alle gebouwen, zowel nieuwbouw als bestaande bouw.